Djelatnosti

  • Održavanje čistoće
  • Održavanje javnih zelenih površina cca 200 000 m2
  • Pogrebne i prateće djelatnosti – dežurni telefon za smrtni slučaj 098 983 3510 svakim danom od 6-22 sati
  • Održavanje groblja: groblja Čepin katoličko, Čepin pravoslavno, Čepinski Martinci, Beketinci i Livana
  • Zimska služba
  • Dimnjačarske usluge – čišćenje dimnjaka, pregled plinskih dimnjaka, izdavanje suglasnosti za nove priključke
  • Održavanje javne rasvjete: telefon za prijavu kvara 0800 20010