O nama

Odlukom vijeća Općine Čepin o osnivanju  trgovačkog  društva  s ograničenom odgovornošću  za  obavljanje  komunalne djelatnosti na području općine Čepin, 6. veljače 2014. godine osnovano je trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. Općina Čepin jedini je osnivač društva

MISIJA
Timski i u suradnji s osnivačem i otvorenošću prema građanima trajno, efikasno i kvalitetno obavljati povjerene komunalne djelatnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu radnika, partnera i svih korisnika naših usluga.

VIZIJA
Vodeći se načelom izvrsnosti obavljati poslove održavanja, uređenja i čišćenja javnih zelenih površina, parkova, ulica, trgova, cesta, javne rasvjete, održavanje groblja i dimnjačarske usluge te podizati razinu ukupne uređenosti općinskih površina, poštivati i isticati vrijednosti baštine i tradicionalnog krajolika te 24 sata biti na usluzi građanima općine Čepin.

Suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa postati vodeći pružatelj komunalnih usluga u regiji, biti spreman na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu, a sve s ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, a zadovoljstvo naših partnera i korisnika usluga stalno rastućim.

Tvrtka - Komunalac Čepin d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti
Skraćeni naziv društva - Komunalac Čepin d.o.o.
Sjedište - Čepin, Kralja Zvonimira 176

Telefon: +385 31 380 500
Telefax: +385 31 380 505

Matični (porezni) broj - 4216172
OIB  - 56265613380

Registarski sud - Trgovački sud u Osijeku

Kunski žiro-račun
HR56 25000091101415816 HAAB
HR32 23860021119003043 POBA
  
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću

Skupština Društva
Dražen Tonkovac

Predsjednik nadzornog odbora: Barišić Damir
Zamjenika predsjednika nadzornog odbora: Živković Zdravko

Članovi:
• Barić Ivan,
• Milković Momir,
• Miškić Svemir,
• Sabo Roman,
• Rukavina Stjepan

Direktor društva
Željko Barišić

Temeljni kapital
830.000,00 kn