Propisi

GROBLJA

 1. Zakon o grobljima (Narodne novine br. 19/98)  
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_02_19_2290.html
 2. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima (Narodne novine br. 50/12)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1227.html
 3. Odluka o grobljima (Službeni glasnik Općine Čepin br. 2/2013)
  http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_02_2013.pdf
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik općine Čepin br. 11/2014) 
  http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_11_2014.pdf 

DIMNJAČARSKA SLUŽBA 

 1. Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe (Službeni glasnik Općine Čepin br. 2/2013)
  http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_02_2013.pdf
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe (Službeni glasnik općine Čepin br. 11/2014)http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_11_2014.pdf