DRUŠTVENA ODGOVORNOST

ANTIKORUPCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2021.-2022. GODINE

Vlada Republike Hrvatske donijela je 30. prosinca 2020. godine Zaključak o prihvaćanju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine (dalje: Program). Sukladno Zaključku, Program je objavljen i dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave putem sljedeće poveznice:

Antikorupcijski program za trgovacka drustva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i podrucne_regionalne samouprave_JLPRSza razdoblje 2021_2022 PDF.

Trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. 31. ožujka 2021. godine donijelo je Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za t.d. Komunalac Čepin d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Akcijski plan je donesen u cilju jačanja antikorupcijskih aktivnosti te jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti na razini  trgovačkog društva u vlasništvu Općine Čepin.

Akcijski plan dostupan je na sljedećoj poveznici:

  1. Akcijski-plan-za-provedbu-antikorupcijskog-programa Komunalac Čepin d.o.o. PDF. za 2022. godinu

 

Izvješća o provedbi antikorupcijskog plana:

  1. Izvještaj o provedi akcijskog plana za provedu antikorupcijskog plana za provedu antikorupcijskog programa za t.d. Komunalac Čepin d.o.o. PDF. za 2022. godinu