Projekti

Tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. u svom daljnjem poslovanju planira aplicirati na natječaje nacionalnih ali i europskih fondova, kako bi radila na poboljšanju kvalitete usluga koje pruža svojim korisnicima.