Zamjena spremnika za miješani komunalni otpad

U zadnjih nekoliko godina pa sve do travnja ove godine, tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. vršila je zamjene dotrajalih spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno zamjene zelenih kanti. Međutim tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. više neće vršiti zamjene kanti. Stoga molimo sve mještane kojima je kanta oštećena, a žele ju zamijeniti ili pak nikada ni nisu podigli zelenu kantu da se jave u Unikom d.o.o. kako bi izvršili zamjenu ili preuzeli novu kantu.

Tvrtka Unikom d.o.o. neće biti u mogućnosti izdati novu zelenu kantu, ako je postojeća još uvijek čitava i služi svojoj svrsi.