Oglašavanje putem reklamnih panoa

U našoj poslovnoj praksi svim zainteresiranim korisnicima nudimo oglašavanje putem reklamnog panoa koji se postavlja na javne površine, odnosno u konkretnom slučaju na rasvjetni stup.

Potrebno je popuniti obrazac zahtjeva koji se nalazi na dnu teksta sa osnovnim podacima te nam ih dostaviti u sjedište tvrtke ili na našu mail adresu.

Nakon sklapanja Ugovora o zakupu javne površine za postavljanje reklamnog panoa, korisniku se daje prazan panel, slijedećih specifikacija:

• širina: 80 cm
• visina:127 cm
• udaljenost okvira od stupa javne rasvjete: 6 cm
• ukupna težina reklamnog panela: 11,50 kg
• učvršćivanje se vrši obujmicama: fi 14 cm
• materijal panela: pocinčani lim
• materijal okvira: pocinčani čelični profili 2 cm x 2 cm

Reklamu ne lijepe djelatnici tvrtke Komunalac Čepin d.o.o. već odabrani izrađivač same reklame. Reklama se lijepi na obje strane panela kao oslikana naljepnica, a postavljanje na rasvjetni stup vrše djelatnici tvrtke Komunalac Čepin d.o.o.

1. Zahtjev za oglašavanje putem reklamnih panoa (.PDF)
2. Obrazac davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka (.PDF)
3. Obrazac povlačenja suglasnosti za obradu osobnih podataka (.PDF)