Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete provodi se u naseljima Čepin, Čokadinci, Čepinski Martinci i Livana. Pod javnom rasvjetom se podrazumijeva održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstane ceste.

U slučaju da rasvjetno tijelo ne radi potrebno je prijaviti kvar kako bi se izvršila zamjena uređaja. Isto tako u slučaju elementarnih nepogoda, većih prometnih nezgoda ili više sile zbog koje je došlo do kvara javne rasvjete potrebno je prijavit kvar, kako bi se izvršila hitna intervencija.