Zimska služba

Pod zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Zimska služba naše tvrtke obavlja poslove održavanja javno prometnih površina na nerazvrstanim cestama u zimskom razdoblju svake godine. Zimska služba vrši poslove čišćenja snijega, posipavanja soli, agregata i pijeska.

Zimska služba je u stanju pripravnosti od 15.09- 15.03. svake kalendarske godine za sve izvanredne situacije. Bitno je napomenuti da se čišćenje ulica vrši prema razini prioriteta, dok se nogostupi i parkirališta čiste prema vremenskim uvjetima.