Održavanje groblja

Osnovna djelatnost tvrtke Komunalac Čepin d.o.o. su pogrebne i srodne djelatnosti u što ulazi i održavanje devet mjesnih groblja, prodaja pogrebne opreme, obavljanje prijevoza i ukopa pokojnika.

Trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. upravlja sa devet mjesnih groblja:

  • katoličkim grobljem u Čepinu, (Ulica Kralja Tomislava 9)
  • pravoslavnim grobljem u Čepinu, (u blizini ulice Ivana Adamovića)
  • katoličkim grobljem u Čepinskim Martincima,
  • katoličkim grobljem na Livani, (Cvjetna ulica, iza pružnog prijelaza)
  • katoličkim grobljem u Čokadincima,
  • katoličkim grobljem u Beketincima,
  • katoličkim grobljem u Dopsinu,
  • katoličkim grobljem u Hrastinu i
  • katoličkim grobljem u Vladislavcima.

 

Sve promjene vezane za grobno mjesto, potrebno je prijaviti našoj tvrtki putem obrasca koji se nalazi na dolje navedenoj poveznici:

Zahtjev prijava_odjava_promjena

Zamolba za izdavanje suglasnosti za uređenje grobnog mjesta