Održavanje čistoće

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se održavanje čistoće javnih zelenih površina i parkova, te održavanje čistoće pješačkih staza, nogostupa, ulica trgova i javnih površina u vlasništvu Općine Čepin.

Tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. održava čistoću u dijelu koji se donosi na čišćenje javnih površina- čišćenje i pražnjenje koševa na području Općine Čepin u naseljima Čepin i Livana.  Pod čišćenjem i pražnjenjem koševa podrazumijeva se redovito pražnjenje koševa i saniranje istih u skladu s propisima.

Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnja doba i vremenske uvjete. Mehanizacija i zaposleni intenzivno su zauzeti raznolikim poslovima.

 

Za potrebe odvoza miješanog komunalnog otpada i papira, angažirana je tvrtka Unikom d.o.o., koja između ostalog vrši i dovoz kontejnera za glomazni otpad.