Održavanje javnih zelenih površina

U okviru ove komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Tvrtka Komunalac Čepin d.o.o vrši košnju trave na području Općine Čepin u naseljima Čepin, Čokadinci, Čepinski Martinci, Beketinci i Livana na svega cca 200 000 m². Košnja se vrši sukladno raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom Općine Čepin za svaku kalendarsku godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture predviđeni su izdaci za uređenje hortikulture parkovnih površina. Tako se svake godine vrši zaštita biljaka, grmlja, cvjetnjaka. Sadnja sezonskih cvjetnjaka obavlja se dva puta godišnje i to u svibnju i listopadu.

Za održavanje javnih i zelenih površina uz potrebne ljudske resurse, raspolažemo i s potrebnom mehanizacijom – profesionalnim kosilicama, traktorima i manjim komunalnim vozilom s priključcima za razne namjene, čistilicama, transportnim i ophodarskim vozilom kao i drugom sitnom mehanizacijom.

ŠTO SVE RADIMO:
• održavanje travnjaka,
• održavanje drveća,
• održavanje grmlja,
• održavanje, kamenjara i gredica sa sezonskim cvijećem i trajnicama,
• održavanje fontane,
• čišćenje zelenih površina,
• zaštita bilja,
• održavanje staza,
• održavanje dječjih igrališta