Komunalac Čepin d.o.o. preuzeo poslove održavanja groblja, javnih površina i dimnjačarske poslove u Općini Vladislavci

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Vladislavci o povjeravanju obavljanja komunalanih djelatnosti trgovačkom društvu Komunalac Čepin d.o.o. („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 7/15“), navedeno je društvo preuzelo poslove održavanja mjesnih groblja na području Općine Vladislavci (groblja u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu), održavanja javnih površina i dimnjačarske poslove.