Uređenje cesta i nogostupa u Općini Čepin

Sukladno obvezi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Čepin, uređena je cesta u duljini od cca 80 m na području Općine Čepin. Osim toga, uređeni su i nogostupi u duljini cca 300 m na području Općine Čepin.