Uređenje groblja u Čokadincima

Godinama su mještani Čokadinaca isticali da žele imati dostojno opremljenu kuću ispraćaja i pristup zapuštenom groblju. Konačno, prošle je godine groblje, koje je bilo doslovce u šumi, uređeno i počelo je postavljanje ograde.

Općina Čepin uhvatila se u koštac s tim problemom na koji su stanovnici Čokadinaca dugo upozoravali te najavljuje da će i dalje nastojati pratiti želje i potrebe toga sela čepinske općine. Tako su, između ostaloga, uređeni kanali u vlasništvu općine, sanirana su divlja odlagališta otpada u Čokadincima i redovito se održavaju javne površine, osobito one uz napuštene i prazne kuće kojih je, na žalost, sve više i više.