Uređenje zelenih površina ispred katoličkog groblja u Čepinu

Nakon nedavnog uređenja ograde, uređene su i zelene površine ispred katoličkog groblja u Čepinu. Ovo uređenje zelenih površina je dio uređenja na više lokacija javnih površina koje provodi Komunalac Čepin u ovoj godini.