Održavanje javne rasvjete

30 lipnja, 2018 12:53 pm Published by

Održavanje javne rasvjete provodi se u naseljima Čepin, Čokadinci, Čepinski Martinci i Livana. Pod javnom rasvjetom se podrazumijeva održavanje objekata […]

Dimnjačarske usluge

30 lipnja, 2018 12:53 pm Published by

Našem katalogu djelatnosti pripada i dimnjačarska služba koja je mještanima dostupna svakim danom od 7:30 do 15:30. Isto tako smo […]

Zimska služba

30 lipnja, 2018 12:52 pm Published by

Pod zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u […]

Održavanje groblja

Održavanje groblja

30 lipnja, 2018 12:52 pm Published by

Osnovna djelatnost tvrtke Komunalac Čepin d.o.o. su pogrebne i srodne djelatnosti u što ulazi i održavanje devet mjesnih groblja, prodaja […]

Pogrebne i prateće djelatnosti

Pogrebne i prateće djelatnosti

30 lipnja, 2018 12:51 pm Published by

1. Organizacija pogreba i ispraćaj Pogreb i odavanje počasti prilagođavamo zahtjevima ožalošćenih prema njihovim vjerskim opredjeljenjima. Vršimo tiskanje osmrtnica u […]

Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina

30 lipnja, 2018 12:50 pm Published by

U okviru ove komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, […]

Održavanje čistoće

Održavanje čistoće

30 lipnja, 2018 12:49 pm Published by

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se održavanje čistoće javnih zelenih površina i parkova, te održavanje čistoće pješačkih staza, nogostupa, […]

Riječ direktora

30 lipnja, 2018 11:34 am Published by

Poštovani mještani, korisnici naših usluga i posjetitelji, dobrodošli na internetsku stranicu tvrtke Komunalac Čepin d.o.o., koju smo pripremili s ciljem […]

Zamjena spremnika za miješani komunalni otpad

19 lipnja, 2018 8:42 pm Published by

U zadnjih nekoliko godina pa sve do travnja ove godine, tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. vršila je zamjene dotrajalih spremnika za […]

Radovi na sanaciji cesta

19 lipnja, 2018 8:41 pm Published by

Početkom svibnja započeli su radovi sanacije oštećenih dijelova ceste. Dok su se početkom lipnja počeli vršiti radovi sanacije u naselju […]